د تعلیم او تربیې په جایزو کې د غوره والی لپاره د نوم ورکونه خلاصه ده

د تعلیم او تربیې په جایزو کې د غوره والی لپاره د نوم ورکونه خلاصه ده

د زده کوونکو ، پخوانیو زده کوونکو ، والدینو ، د ټولنې د غړو ، ښوونکو ، مدیرانو او یا د ښوونځی اړوند ډلو له خوا د نوملېدو لپاره جوړېدای شی. د نوماندۍ بسته د اپریل په 10، 2023، د شپې په څلورو بجو ده. د جایزې د کټګوریو، د جایزو بسته، او د جایزو د ګله په اړه د نورو معلوماتو لپاره، دلته کلیک وکړئ